Get Adobe Flash player

รวมลิ้ง

กิจกรรม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ ปลูกทานตะวัน บริเวณ…

กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ ปลูกทานตะวัน บริเวณระหว่างทาง วัดคลองบุญ

26/9/60 กิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อปลูกทานตะวัน บริเวณระหว่างทาง วัดคลองบุญ"รวมใจเป็นหนึ่งเดียว หนองโดน"หน่วยงานราชการ กำนัน/ผญบ. /ผช.ผญบ./รร.หนองโดนวิทยา/ เทศบาลหนองโดน/ชาวบ้านหนองโดนทุกท่าน

อ่านต่อ

คณะครู ทต.หนองโดน กับภารกิจจัดทำผ้าคลุมโ…

คณะครู ทต.หนองโดน กับภารกิจจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ

ทีมงาน คณะครู ทต.หนองโดน กับภารกิจจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ สำหรับใช้ในพิธี ที่ตั้งใจทำเพื่อพ่อหลวง

อ่านต่อ

จิตอาสา ตำบลหนองโดน

จิตอาสา ตำบลหนองโดน

จิตอาสา ตำบลหนองโดน

อ่านต่อ

โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและด้า…

โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและด้านอื่นๆให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ

ทต.หนองโดน ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและด้านอื่นๆให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ

อ่านต่อ

เทศบาลตำบลหนองโดน ได้ออกพัฒนางานภายในเขต…

เทศบาลตำบลหนองโดน ได้ออกพัฒนางานภายในเขตเทศบาล

จนท.ฝ่ายพัฒนา เทศบาลตำบลหนองโดน ได้ออกพัฒนางานภายในเขตเทศบาล ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณหมู่ที่ 3 เพื่อบริการสาธารณะแก่ประชาชน

อ่านต่อ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโดน สมัยสามัญ …

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโดน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560

วันที่ 18 ธ.ค.60 การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโดน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 เพื่อรายงานผลการปฏิบัตงานประจำปี 2560 ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองโดน ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48 ทศ  

อ่านต่อ

26มิถุนายน2560ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่…

26มิถุนายน2560ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

26มิถุนายน2560ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่…

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ

อ่านต่อ

โครงการอบรมให้ความรู้การซ้อมแผนป้องกันอั…

โครงการอบรมให้ความรู้การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน

โครงการอบรมให้ความรู้การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน

อ่านต่อ

กิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล…

กิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

กิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

อ่านต่อ

การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1 …

การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1 วันที่22 มิ.ย.60

การประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2 ครั้งที่1 วันที่22 มิ.ย.60

อ่านต่อ

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาสามปี

อ่านต่อ

วันที่6-8มิ.ย.เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯเท…

วันที่6-8มิ.ย.เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลหนองโดน ได้ออกให้บริการพ่นยุงลาย

วันที่6-8มิ.ย.เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลหนองโดน ได้ออกให้บริการพ่นยุงลาย

อ่านต่อ

เทศบาลตำบลหนองโดน ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมห…

เทศบาลตำบลหนองโดน ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

เทศบาลตำบลหนองโดน ร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

อ่านต่อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือข้าราชการ

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ


สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโดน 354 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
โทร  036-397011 , 036-397199