Get Adobe Flash player

บริการประชาชน

รวมลิ้ง

กิจกรรม

  • 1
  • 2
Prev Next

โครงการออกหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อนที่ ณ …

โครงการออกหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อนที่ ณ วัดคลองบุญ

โครงการออกหน่วยบริการเทศบาลเคลื่อนที่ ณ วัดคลองบุญ

อ่านต่อ

พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังว…

พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  2558 อำเภอหนองโดนร่วมกับองกรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดถวายพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณาก        

อ่านต่อ

พิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2558

พิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2558

  เทศบาลตำบลหนองโดนร่วมกับอำเภอหนองโดนและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ร่วมจัดพิธีถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2558      

อ่านต่อ

กิจกรรมซ้อมปั้นเพื่อพ่อ(Bike for Dad) 11…

กิจกรรมซ้อมปั้นเพื่อพ่อ(Bike for Dad) 11/11/2015

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 58 นายปราโมทย์ โพธิ์กะต้น นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ คำสูง รองนายเทศมนตรีฯ พร้อมสมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน  พนักงานเทศบาล และคณะอสม.ชุมชน ร่วมซ้อมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad 2015 โดยเริ่มปั่นจาก หน้าที่ว่าการอำเภอหนองโดน ไปรอบบริเวณเขตตำบลหนองโดนผ่านไปยังตำบลบ้านกลับ รวมระยะทาง 29 กม.    

อ่านต่อ

ต้อนรับคณะ อสม.อบต.ท่ากระดาน ทัศนศึกษาดู…

ต้อนรับคณะ อสม.อบต.ท่ากระดาน ทัศนศึกษาดูงาน

วันที่ 17 กันยายน  2558 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองโดน ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ อบต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ที่มาศึกษาดูงานด้าน อสม. ดีเด่น   

อ่านต่อ

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิก…

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2558 ในการนี้ นายปราโมทย์  โพธิ์กะต้น นายกเทศมนตรีตำบลหนองโดน ได้มอบทรายเบทให้กับ อสม. หมู่1,3,4,9 เพื่อนำไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนในเขตเทศบาลเพื่อป้องกันยุงลาย อีกทั้งยังมีกการตรวจสุขภาพโดยคณะ อสม. และเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มารับเบี้ยยังชีพ    

อ่านต่อ

โครงการเตือนภัยวัยกระเตาะ

โครงการเตือนภัยวัยกระเตาะ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลหนองโดน โดยสำนักปลัด ได้จัดโครงการเตือนภัยวัยกระเตาะ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันฯ กับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกปราโมทย์ โพธิ์กะต้น นายกเทศมนตรีฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด  

อ่านต่อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือข้าราชการ

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ


สำนักงานเทศบาลตำบลหนองโดน 354 หมู่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
โทร  036-397011 , 036-397199